กิจกรรมการปั่นจักรยาน Bike อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ ในวันที่ 9 ธันวาคม 2561 ณ จังหวัดอุดรธานี

คนอุดรร่วมกันออกมาปั่นและจิตอาสาลำห้วยหมากแข้งด้วยความสุขและสามัคคีอย่างท่วมท้น พร้อมกับชาวไทยทั่วประเทศ.

กิจกรรมการปั่นจักรยาน Bike อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ ในวันที่ 9 ธันวาคม 2561 ณ จังหวัดอุดรธานี

จำนวนผู้เข้าชม: 57