กำหนดการสอบสมรรถภาพขั้นพื้นฐาน (ณ สนามกีฬาเสสุวรรณ) เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการ "การจัดการศึกษาตลอดชีวิตสู่ความเป็นเลิศทางอัจฉริยภาพของนักเรียนด้านกีฬาฟุตบอล"

         กำหนดการทดสอบสมรรถภาพขั้นพื้นฐาน เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการ "การจัดการการศึกษาตลอดชีวิตสู่ความเป็นเลิศทางอัจฉริยภาพของนักเรียนด้านกีฬาฟุตบอล" โรงเรียนเทศบาล2 มุขมนตรี ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 11-12 มี.ค 2560  สถานที่คัดเลือก ณ สนามกีฬาเวสสุวรรณ  รายละเอียดตามไฟล์เอกสาร (PDF) แนบท้ายประกาศ 

วันที่เผยแพร่: 
Thursday, March 9, 2017
จำนวนผู้เข้าชม: 240