กำหนดการจัดงาน วันพ่อแห่งชาติ 2561 ในวันพุธ ที่ 5 ธันวาคม 2561

กำหนดการจัดงาน วันพ่อแห่งชาติ 2561
ในวันพุธ ที่ 5 ธันวาคม 2561
ณ ห้องทุ่งศรีเมือง แกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเซ็นทารา คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ อำเมือง จังหวัดอุดรธานี

เวลา 12.30 น. รับรายงานตัวพ่อดีเด่น ประจำปี 2561 จำนวน 177 คน พร้อมลูก (พนักงานครูเทศบาล/พนักงานสังกัดเทศบาล-ชุมชนในเขตเทศบาล/นักเรียนในเขตเทศบาล

เวลา 14.00 น. เริ่มพิธีเปิด พร้อมชมการแสดงภายในงาน อาทิ การรับชมวิดีทัศน์รำลึกในพระคุณพ่อและเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนารถบพิตร และชมชุดการแสดงต่าง ๆ ภายในงาน การกล่าวสุนทรพจน์เกี่ยวกับพระคุณพ่อ ประธานในพิธีมอบใบประกาศเกียรติแก่พ่อดีเด่น จำนวน 177 คน

การแต่งกายภายในงาน การแต่งกายด้วยชุดมัดหมี่ ชุดผ้าไหมไทยนิยมไทย ชุดสากล/ ชุดสุภาพ สีเหลืองหรือสีอื่น ๆ ตามความเหมาะสม

 

วันที่เผยแพร่: 
Thursday, November 29, 2018
จำนวนผู้เข้าชม: 7,137