การแถลงข่าว การจัดงานประจำปีทุ่งศรีเมืองอุดรธานี 2561(ระหว่างวันที่ 1-10 ธันวาคม 2561)

การแถลงข่าว การจัดงานประจำปีทุ่งศรีเมืองอุดรธานี 2561(ระหว่างวันที่ 1-10 ธันวาคม 2561)

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 เวลา 16.30 น.
ณ บริเวณสวนศรีเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี นางวราพร ศิริประเสริฐ รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี เข้าร่วมการแถลงข่าว การจัดงานประจำปีทุ่งศรีเมืองอุดรธานี 2561(ระหว่างวันที่ 1-10 ธันวาคม 2561) โดยมี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานพร้อมกับกล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดงานประจำปีทุ่งศรีเมืองอุดรธานี จากนั้น หน่วยงานตางๆ แจ้งถึงหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดงานประจำปีทุ่งศรีเมือง ดังนี้

รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี
รับผิดชอบด้าน การจัดขบวนแห่พิธีเปิดงาน

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี
รับผิดชอบด้าน การออกร้านมัจฉากาชาดและสลากาชาด

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
รับผิดชอบด้าน การจัดกิจกรรมงานทุ่งศรีเมือง

ผู้บัญชากาสรมณฑลทหารบกที่ ๒๔
รับผิดชอบด้าน การรักษาความปลอดภัย

ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี
รับผิดชอบด้าน การรักษาความสงบเรียบร้อยและจัดระเบียบการจราจร

ปลัดจังหวัดอุดรธานี
รับผิดชอบด้าน การจัดพิธีเปิดงาน/มหรสพและมาตรการควบคุมภายในงาน

พาณิชย์จังหวัดอุดรธานี
รับผิดชอบด้าน การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า

พัฒนาการจังหวัดอุดรธานี
รับผิดชอบด้าน การจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากชุมชน

วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี
รับผิดชอบด้าน กิจกรรมและการแสดงทางวัฒนธรรม

เกษตรจังหวัดอุดรธานี
รับผิดชอบด้าน การจัดนิทรรศการเกียวกับการเกษตร

โดย จังหวัดอุดรธานี ได้กำหนดจัดงานทุ่งศรีเมือง ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 1-10 ธันวาคมนี้ ที่ทุ่งศรีเมืองอุดรธานี เชิญชมขบวนแห่วัฒนธรรมดีศรีอุดร การออกร้างและจัดนิทรรศการของส่วนราชการ การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มและวิสาหกิจชุมชน การแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น การประกวดธิดาและเทพบุตรผ้าหมี่ขิด การประกวดร้องเพลง การแข่งขันชกมวยไทย การแข่งเซปัคตะกร้อ และร่วมลุ้นรางวัลกับร้านมัจฉากาชาดและการออกสลากกาชาด ช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยาก รวมถึงรับการแสดงบนเวทีกลาง มหรสพและความบันเทิงจากหมอลำ นักร้อง และนักแสดงชื่อดัง ตลอดทั้ง 10 วัน

 

วันที่เผยแพร่: 
Thursday, November 29, 2018
จำนวนผู้เข้าชม: 345