การประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

วันที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเวสสุวัณ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติพัชรกิติยาภา เทศบาลนครอุดรธานี นางวราพร ศิริประเสริฐ รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยมี ชมรมแม่บ้านเทศบาลนครอุดรธานี ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครอุดรธานี ผู้แทนจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี ผู้แทนจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

วันที่เผยแพร่: 
Thursday, January 10, 2019
จำนวนผู้เข้าชม: 21