การประชุมสภาเทศบาลนครอุดรธานี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2561 วันจันทร์ ที่ 20 สิงหาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุดรธานี

การประชุมสภาเทศบาลนครอุดรธานี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2561 วันจันทร์ ที่ 20 สิงหาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุดรธานี

วันที่เผยแพร่: 
Monday, August 20, 2018
จำนวนผู้เข้าชม: 103