การประกวดวงดนตรีสตริง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

ด้วยเทศบาลนครอุดรธานี เเละสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน ได้กำหนดจัดงานทุ่งศรีเมืองจังหวัดอุดรธานี ประจำปี ๒๕๖๑ ขึ้นระหว่าง ๑-๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๑  ณ สนามทุ่งศรีเมืองอุดรธานี ซึ่งเทศบาลนครอุดรธานี มีอำนาจหน้าที่ในการส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ เเละผู้พิการ 

เทศบาลนครอุดรธานี ได้เล็งเห็นประโยชน์จากการเล่นดนตรีเเละให้ความสำคัญกับกิจกรรมที่สร้างสรรค์ จึงขอประชาสัมพันธ์ ให้เยาวชนที่สนใจเข้ามาสมัครได้ 

ได้ที่ ฝ่ายกิจกรรมเด็กเเละเยาวชน สำนักการศึกษา เทศบาลนครอุดรธานี โทร 04232-5176-85- ต่อ 7115 (หมายเหตุรับสมัครจำนวนจำกัดเพียง 40 ทีมเท่านั้น) 

 

วันที่เผยแพร่: 
Thursday, November 15, 2018
จำนวนผู้เข้าชม: 174