การประกวดการออกแบบเหรียญรางวัล

      ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกับสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย สมาคมองค์การส่วนตำบลแห่งประเทศไทย 

ได้มอบหมายให้เทศบาลอุดรธานี เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยรอบคัดเลือก ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๓๕ ประจำปี ๒๕๖๐

"เวสสุวัณเกมส์" ซึ่งจะจัดให้มีการแข่งขันระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ สนามกีฬาภายในจังหวัดอุดรธานี รายละเอียดดังแนบ

วันที่เผยแพร่: 
Tuesday, April 4, 2017
จำนวนผู้เข้าชม: 198