การดำเนินงานโครงการตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ

         การดำเนินงานโครงการตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษกิจภายในประเทศงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เพื่อดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกาศจังหวัดอุดรธานี รายละเอียดตามเอกสารตามไฟล์ (PDF) แนบท้ายประกาศ

วันที่เผยแพร่: 
Wednesday, March 15, 2017
จำนวนผู้เข้าชม: 156