การจัดงานกาชาดอุดรธานี และมหกรรมผ้าทอมืออนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

การจัดงานกาชาดอุดรธานี และมหกรรมผ้าทอมืออนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง : GMS FABRIC EXPO 2017
ระหว่างวันที่ 14 – 25 กุมภาพันธ์ 2560
ณ สนามทุ่งศรีเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
วันที่เผยแพร่: 
Wednesday, January 18, 2017
จำนวนผู้เข้าชม: 512