การขึ้นบัญชีผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง นักการ (เพิ่มเติม)

         ตามที่เทศบาลนครอุดรธานี ได้ประกาศรับสมัคบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ 25 มกราคม 2560 และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ประกอบกับมติการประชุมของคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่1/2560 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 รายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบท้ายประกาศ

วันที่เผยแพร่: 
Monday, March 27, 2017
จำนวนผู้เข้าชม: 552