กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ สมาคมประชาคมคนตาบอดไทย ได้ทำแบบสำรวจข้อมูลคนพิการที่มีความประสงค์จะจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลด้วยตนเอง

 

ด้วยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ สมาคมประชาคมคนตาบอดไทย ได้ทำแบบสำรวจข้อมูลคนพิการที่มีความประสงค์จะจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลด้วยตนเอง เพื่อนำผลการสำรวจความคิดเห็นจัดทำฐานข้อมูลและประสานกับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเพื่อพิจารณาสนับสนุนเงินกู้ยืมเพื่อประกอบอาชีพสำหรับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการที่ต้องการใช้บริการ และประสานงานกับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้นำไปใช้พิจารณาจัดสรรสลากกินแบ่งรัฐบาลให้แก่คนพิการและผู้ดูแลคนพิการต่อไป
เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพสำหรับคนพิการ หรือผู้ดูแลคนพิการ เทศบาลนครอุดรธานีจึงเปิดรับกรอกแบบสำรวจ
ข้อมูลและรับรองข้อมูลคนพิการตามแบบสำรวจ ให้แก่ผู้ที่สนใจ โดยสามารถติดต่อได้ที่ กองสวัสดิการสังคม สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๒-๓๒๕๑๗๖-๘๕ ต่อ ๑๗๐๘ ในวันเวลาราชการ

วันที่เผยแพร่: 
Monday, October 29, 2018
จำนวนผู้เข้าชม: 86