Untitled

หมากแข้งน่าอยู่

เมื่อปี พ.ศ. 2505 คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กระทรวงศึกษาธิการ...
ห้องสมุดสาธารณะ หรือ ห้องสมุดประชาชน...

สำรวจความคิดเห็น

Counter

  • ขณะนี้002000
  • วันนี้002000
  • สัปดาห์นี้027931
  • เดือนนี้105848
  • ทั้งหมด2746649
  • IP คุณ54.198.164.83

11:50:53 AM
S M T W T F S
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 
 
 
 

 

เว็บไซต์อื่นๆ

 

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 ณ ลานชั้น 1 หน้าลิฟท์แก้ว ศูนย์การค้าเซนทรัลพลาซ่าอุดรธานี เวลา 15.00 น.  นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมประชาสัมพันธ์และนิทรรศการผลการดำเนินงาน ที่ได้รับรางวัลเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืนยอดเยี่ยม ระดับประเทศ ประจำปี 2559 โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลนครอุดรธานี สื่อมวลชน ผู้นำชุมชน และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานในครั้งนี้   นายสหัช นุ่มวงศ์ ปลัดเทศบาลนครอุดรธานี กล่าวรายงานว่า เทศบาลนครอุดรธานี มีภารกิจหน้าที่ในการพัฒนาท้องถิ่นและการจัดบริการสาธารณะ ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการสาธารณสุข ด้านการส่งเสริมการจัดการศึกษา วัฒนธรรมจารีตประเพณี ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง การส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว เป็นต้น ซึ่งการพัฒนาท้องถิ่นจำเป็นต้องมีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การดำเนินกิจกรรมของเทศบาล ให้กับประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในพื้นที่ได้รับทราบ เพื่อเปิดโอกาสการมีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นที่นำมาสู่การประเมินผลเพื่อกำหนดนโยบายและแผนการพัฒนาในอนาคต ตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง ดังนั้น จึงได้จัดให้มีกิจกรรมประชาสัมพันธ์และนิทรรศการผลการดำเนินงานที่ได้รับรางวัลเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืนยอดเยี่ยม ระดับประเทศ ประจำปี 2559 ขึ้นระหว่างวันที่ 25-26 เมษายน 2561 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าอุดรธานี  ประกอบด้วย  ขบวนแห่ประชาสัมพันธ์ ถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี รางวัลเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน ยอดเยี่ยม ระดับประเทศ ประจำปี 2559 การเสวนาการพัฒนาเมืองอุดรธานี หัวข้อ ทิศทางการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองสู่การพัฒนาเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน นิทรรศการการพัฒนาท้องถิ่นภายใต้หัวข้อ “Udonthani Smart City”  เมืองอยู่ดี คนมีสุข สิ่งแวดล้อมยั่งยืน เทศบาลแห่งการเรียนรู้และบริหารจัดการที่ดี  การสาธิตการใช้แอพพลิเคชั่น@นครอุดรธานี สำหรับให้บริการรับเรื่องร้องทุกข์  การออกบูธสินค้าและผลิตภัณฑ์ OTOP  การแสดงจากนักเรียนเยาวชนในเขตเทศบาลนครอุดรธานี รวมไปถึงการแสดงผลงานรางวัลที่ทางเทศบาลนครอุดรธานีได้รับรางวัลสำคัญระดับประเทศ อาทิเช่น รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2559 ปี พ.ศ. 2560 ประเภทนวัตกรรมบริการที่เป็นเลิศ ระดับดีเด่น รางวัลที่ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี พ.ศ. 2559  และรางวัลชนะเลิศเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน ยอดเยี่ยมระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2559   ซึ่งรางวัลเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน ยอดเยี่ยมระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2559  นี้ ท่านนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท      รับพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 20 มีนาคม ปีพุทธศักราช 2561 ที่ผ่านมา โดยถือเป็นรางวัลที่มีเกียรติอย่างสูงสุดและประวัติศาสตร์ของชาวอุดรธานีทั้งจังหวัด ที่เราทุกคนจะต้องภาคภูมิใจร่วมกัน
เมื่อไม่นานมานี้ เทศบาลนครอุดรธานี ได้รับรางวัลชนะเลิศ “เทศบาลน่าอยู่อย่างยั้งยืน ยอดเยี่ยมระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๕๙” ประเภทเทศบาลขนาดใหญ่ ซึ่งมีกรอบแนวคิด ๔ ด้าน คือ เมืองอยู่ดี คนมีสุข สิ่งแวดล้อมยั่งยืน เทศบาลแห่งการเรียนรู้และการบริหารจัดการที่ดี และเมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคมที่ผ่านมานี้ ผมในฐานะตัวแทนของเทศบาลนครอุดรธานี และชาวอุดรธานีทุกคน ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศ สมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี...

ประกาศกำหนดราคากลาง